* * * Tilbudsforespørsel * * *

 
  Person opplysninger:
Navn:

Adresse:

Postnr./sted:

E-post:

Tlf. privat:

Tlf. arbeid:

Tlf. mobil:

Telefaks:

  Flytting fra:
Adresse:

Postnr./sted:

Flyttevolum:
m3
Adkomst
for flyttebil?

Flyttedato:

Type bolig:

Etasje:
  heis: ja nei
Boareal:
  kvm.
  Flytting til:
Adresse:

Postnr./sted:

Adkomst
for flyttebil?

Type bolig:

Etasje:
  heis: ja nei
Boareal:
  kvm.
  Div. opplysninger / tjenester:
Pakking: ja
Tyngre ting som:
 
piano   flygel
safe     våpenskap
Annet (spesifiser):
 

Flytteforsikring: ja, beløp inntil kr:
 
nei, forsikrer selv
Tilbud ønskes pr.  e-post
 MMS
 telefon
 brev

NB. Hvis sende-bekreftelse ikke vises, trykk 2 ganger på "Send forespørsel"